Kerhon tarkoitus / Purpose of the Club

Kerhon tarkoituksena on edistää jäsentensä moottoripyöräilyharrastusta ja lisätä harrastuksen tunnettavuutta, kehittää jäsentensä ajotaitoa ja teknistä osaamista.

Tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen

Tarkoitustaan kerho toteuttaa:

 • tarjoamalla jäsenilleen liikenneopetusta, asennevalistusta, ajotekniikkakoulutusta, tekniikka- ja varusteneuvontaa, kilpailutoimintaa, kokoontumisajoja sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten sekä muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti moottoripyöräilyharrastuksen kehittämiseen ja tarpeellisten välineiden hankkimiseen
 • järjestämällä näyttelyitä, messuja ja hyväntekeväisyystapahtumia sekä osallistumalla niihin
 • Toimintansa rahoittamiseksi ja tukemiseksi kerho:

 • voi kantaa jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia
 • voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä kahvila-, kioski- ja ravintolatoimintaa pienessä mittakaavassa
 • voi toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja muita huvitilaisuuksia • Purpose of the Club

  The Club aims to promote the members' interest in motorcycling and increasing attitude towards awareness, to develop driving skills and technical know-how.

  Purpose of implementation, and support for the operation

  The Club implements its purpose:

 • to offer traffic education, driving training, technical and equipment advises, racing, rallies as well as communication
 • by creating proposals, applications and incentives draw the attention of the authorities and other communities seeking to a hobby on their own motorcycle in the development and acquisition of necessary equipment
 • organizing exhibitions, fairs and charity events as well as participating in those
 • To finance its operations and to support the Club:

 • may collect membership fees, may own and administer fixed and movable assets, may receive last wills and testaments, allowances and donations
 • may collect membership fees, may own and administer fixed and movable assets, may receive last wills and testaments, allowances and donations
 • may organize lottery, collection, bazaar and other kind of entertainment